پس از انجام چاپ در بخش افست استفاده از ماشین برش پُلار مدل 2016 با دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرد .

و همچنین  هر یک از مراحل ذیل به ترتیب بسته به نوع کار مشتریان مورد استفاده قرار خواهد گرفت :

  • طلاکوب
  • یووی
  • سلفون حرارتی
  • دایکات

جعبه چسبانی