مشاوره : ارائه پیشنهاد در زمینه انتخاب متریال مورد نیاز بسته به نوع کار و مشاوره در کاهش هزینه های اضافی و صرفه جویی مواد مصرفی است .

طراحی : طراحی کلیه ابراز های تبلیغاتی  بسته به نوع سلیقه مشتریان در مجموعه ای مستقل و با فضایی آرام قابل دسترس می باشد.

  • طراحی  جعبه و بسته بندی
  • طراحی اقلام تبلیغاتی چاپی روی کاغذ و مقواهای سبک از جمله : پوستر، کاتالوگ ، فلایر ، وابلر و برچسب
  • طراحی اقلام چاپی روی کاغذ و مقواهای ضخیم مانند : شلف استاپر ، شلف تاکر ، دنگلر و ....

اجرا : آماده سازی طرح ها و فایل های مورد نظر مشتریان به منظور داشتن بهترین کیفیت چاپ با سرپرستی و مدیریت  تیم حرفه ای  صورت می پذیرد