مهم ترین بخش آماده سازی کار برای وارد شدن به مرحله چاپ ، لیتو گرافی می  باشد که این مجموعه برای تسهیل در تأمین نیاز مشتریان خود اقدام به راه اندازی این مجموعه با بروز ترین امکانات نموده است.

دستگاه آوالون آگفا خدمات پیش از چاپ با کیفیتی مثال زدنی را به مشتریان ارائه می دهد.