آنچه که این مجموعه را از سایر چاپخانه های دیگر متمایز می کند در وحله اول جدید بودن کلیه ماشین آلات و در وحله دوم ارائه خدمات افست و رول و دیجیتال  به مشتریان است .

افست

با استفاده از ماشین آلات با برند های هایدلبرگ آلمان و ساکورایی ژاپن سعی در ارتقای سطح کیفی خدمات نموده است .

  • ماشین 5 رنگ ساکواریی با برج لاک مدل 2016

 ماشین 2 رنگ هایدلبرگ